PRIMĂRIA PRUNDENI
Primăria Comunei Prundeni respectă toate reglementările prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 - G.D.P.R, şi prelucrează datele cu caracter personal ale cetăţenilor şi angajaţilor în baza unei obligaţii legale, pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau ca urmare a exercitării autorităţii publice. Apreciem şi vă mulţumim pentru sprijinul acordat în păstrarea confidenţialităţii corespondenţei noastre cu cetăţeanul.
Tranzacţia va fii efectuată în Lei!
Netopia Payments


 Plata amenzi in termen

Plata       
Amenzi in termen  
(indisponibil)  

 Plata impozitesi taxe locale

Plata       
Impozite si taxe  
locale          


Termeni şi Condiţii    

Plata Alte Taxe

Plata       
Alte taxe       
(indisponibil)   


Primăria Comunei Prundeni respectă toate reglementările prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 - G.D.P.R, şi prelucrează datele cu caracter personal ale cetăţenilor şi angajaţilor în baza unei obligaţii legale, pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau ca urmare a exercitării autorităţii publice. Apreciem şi vă mulţumim pentru sprijinul acordat în păstrarea confidenţialităţii corespondenţei noastre cu cetăţeanul.
Tranzacţia va fii efectuată în Lei!
Netopia Payments