PRIMĂRIA PRUNDENIPolitica de confidenţialitate - Primăria Comunei Prundeni
Asigurarea confidenialităţii datelor dumneavoastră personale reprezintă una dintre preocuparile esenţiale.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizarii website-ului https://primaria-prundeni.ro


Precizari generale
Primaria este Operator de date cu caracter personal şi îşi exercita aceasta calitate în conformitate cu legea 677/2001 şi cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Aceasta declaraţie de confidenţialitate explică modalitatea în care Primăria Prundeni procesează datele cu caracter personal ale cetaţeanului, cum o efectuează şi în ce scopuri.

Date personale procesate
- Numele şi prenumele, CNP, adresa de e-mail, numarul de telefon, BI/CI.
- Cuantumul taxelor şi impozitelor locale.
- Bunurile imobile deţinute de dvs. precum şi mobile ca de exemplu autoturismul.
- Parole, informaţii de securitate similare folosite pentru autentificare şi acces la cont.


Cum folosim datele cu caracter personal
Primăria procesează date cu caracter personal exclusiv în scopurile reglementate prin lege, în acord cu Politica de Prelucrare a datelor cu caracter personal şi respectând normele şi masurile tehnice şi organizatorice de asigurare a securitaţii şi integritaţii acestora.
Datele cardului cu care se face plata se completeaza pe pagina securizată a procesatorului de plăţi online. Confidenţialitatea acestor date este garantată de standardele internaţionale în vigoare.
Primăria nu are acces sub nici o formă la nici o informaţie despre datele cardului cu care se efectuează tranzacţia, datele proprietarului cardului, sumele disponibile, codurile de activare sau codurile înscrise pe card. Aceste informaţii sunt procesate exclusiv prin schemele de plată.


Revizuirea politicii de confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a revizui din când în când aceasta politica sau orice parte a acesteia, conform legislaţiei în vigoare. Vă rugăm să consultaţi periodic politica privind modificarile operate.